Ημερίδα: Φωτογραφία, αφήγηση, εκπαίδευση. Βόλος, Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016