Λαϊκά παραμύθια: Τόποι συνάντησης και επικοινωνίας μαθητών πέντε ευρωπαϊκών χωρών

Το πρόγραμμα EUROPEAN MOBILITY FOLKTALES (EUMOF, οι στόχοι του και η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τα παραμύθια  είναι μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών. Τα λαϊκά παραμύθια,  φορείς διαχρονικών πανανθρώπινων αξιών, αποτελούν σημεία και τόπο συνάντησης  διαφορετικών πολιτισμών, και προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό από το 2010 είναι σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPEAN MOBILITY FOLKTALES (EUMOF), με τη συμμετοχή διάφορων ευρωπαϊκών φορέων από πέντε χώρες( Ελλάδα,  Κύπρο, Αυστρία, Πολωνία και Πορτογαλία). Το  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι γνωστό ότι ευαισθητοποιείται σε θέματα προώθησης της αφήγησης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με ποικίλες δράσεις, όπως π.χ. το Φεστιβάλ Αφήγησης, σχετικές ημερίδες κ.λπ. Με το  πνεύμα αυτό συμμετέχει ως εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος EUROPEAN MOBILITY FOLKTALES (EUMOF. Την ευθύνη του προγράμματος έχει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με Επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Π. Αγγελίδη. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Τ. Τσιλιμένη.

Σκοπός του προγράμματος είναι να απαντήσει στην πρόκληση της διαπολιτισμικότητας μέσα από τη χρήση λαϊκών παραμυθιών που  διακινηνούνται στην Ευρώπη. Κεντρική δράση αποτελεί η ανάπτυξη μιας συλλογής λαϊκών παραμυθιών, εκπαιδευτικού υλικού και παιδαγωγικών στρατηγικών που ενδυναμώνουν την αφήγησης, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τις πρακτικές ένταξης , και προωθούν την κινητικότητα των ανθρώπων, των ιστοριών, των γλωσσών, των ιδεών και των ορθών εκπαιδευτικών πρακτικών. Το πρόγραμμα  EUMOF συγκεντρώνει παραμύθια  που αναφέρονται στον «ξένο», στον «άλλο» και στην «ξένη»  χώρα, καθώς και στη συνάντηση με «διαφορετικούς» ανθρώπους και πολιτισμούς.

Η μετανάστευση και το ταξίδι αποτελούν βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες που γίνονται εδώ και χιλιάδες χρόνια για πολλούς λόγους και πάντα οδηγούσαν σε μια συνάντηση μεταξύ διαφορετικών λαών και πολιτισμών. Σε όλες τις χώρες υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός λαϊκών παραμυθιών και ιστοριών σχετικά με τις διάφορες όψεις του ταξιδιού και της μετακίνησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος EUMOF έχουν συγκεντρωθεί χαρακτηριστικές ιστορίες από κάθε συμμετέχουσα χώρα, πάνω στις οποίες προτείνεται μια σειρά από δραστηριότητες/εφαρμογές για μαθητές. Οι ιστορίες και οι δραστηριότητες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος(www.eumof.unic.ac.cy), τόσο στην πρωτότυπη γλώσσα όσο και στα αγγλικά και αποτελούν ένα χρήσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα στην ιστοσελίδα μπορεί ο επισκέπτης να ακούσει μια ιστορία από κάθε χώρα στην πρωτότυπη γλώσσα. Πρόθεση είναι το υλικό αυτό να εκδοθεί και σε έντυπη μορφή.

Το πρόγραμμα EUMOF, καθώς και τα υλικά που θα έχουν δημιουργηθεί   αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού θα  δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές   να γνωρίσουν τις πολιτισμικές διασταυρώσεις, τη γλωσσική ποικιλία στην Ευρώπη, καθώς και την ανάγκη να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα EUMOF τα παραμύθια  ταξιδέψουν, συνδέοντας δασκάλους και μαθητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και  ενισχύσουν την αίσθηση του δημοκρατικού ευρωπαίου πολίτη που σέβεται και αλληλεπιδρά δημιουργικά με τους άλλους λαούς και πολιτισμούς.