Ο Π.Ο.Φ.Α. έχει ως στόχο να διατηρήσει, να διαφυλάξει, να αναδείξει και να καλλιεργήσει την πανάρχαια τέχνη και τεχνική της αφήγησης στη χώρα μας.
Ως αφήγηση νοείται κάθε είδους εξιστόρηση (λαϊκή ή σύγχρονη) όπως π.χ. παραμύθι, μύθος, ιστορίες της μυθολογίας, αφηγηματική ποίηση, έμμετρη αφήγηση, αφηγηματικό τραγούδι, ευτράπελη ιστορία, θρύλοι, παραδόσεις, συνήθειες που συνδέονται με κοινωνικά δρώμενα (γάμους, βαφτίσια, γιορτές κ.ά.) ανέκδοτα, εξιστορήσεις ιστορικού ή βιωματικού περιεχομένου.

Οι δράσεις του επικεντρώνουν στη:

  • Μελέτη και έρευνα για την αφήγηση γενικά και ειδικά.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αφήγηση (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις).
  • Καταγραφή αφηγηματικού υλικού (λαϊκού)
  • Καταγραφή και ανάδειξη φυσικών προσώπων που ασχολούνται με κάποια μορφή εξιστόρησης (σύγχρονοι αφηγητές).
  • Ανάδειξη τόπων, φορέων κ.α. οι οποίοι διατηρούν/καλλιεργούν την αφήγηση.
  • Συσπείρωση ανθρώπων ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό, επαγγελματικό επίπεδο, που ενδιαφέρονται για την αφήγηση ως επικοινωνιακό μέσο, ως εναλλακτική μορφή ψυχαγωγίας του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και ως εκπαιδευτική διαδικασία

 

Ο Π.Ο.Φ.Α. για την επίτευξη των σκοπών του συνεργάζεται με:
- Πανεπιστήμια
- Συλλόγους πολιτιστικούς, μορφωτικούς
- Ομίλους παράδοσης και πολιτισμού
- Μουσικά συγκροτήματα
- Λαογραφικά σωματεία
- Μουσεία
- Θέατρα
- Φυσικά πρόσωπα
- Σχολεία όλων των βαθμίδων
- Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες/επιχειρήσεις