Παπαϊωάννου, Π., Τσιλιμένη, Τ. & Τσιαπλές, Θ. (επιμ.) 2004. Aφηγήσεις στη σκιά του Ολύμπου. Πρακτικά 1ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου. Καλλιπεύκη, 21/6/2003. Περιέχει video-dvd. Λάρισα: Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη».  
Παπαϊωάννου, Π., Τσιλιμένη, Τ. & Τσιαπλές, Θ. (επιμ.) 2006. Στο χορό… των παραμυθιών. Παλιά τέχνη – σύγχρονη τεχνική. Πρακτικά 2ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου. Καλλιπεύκη, 17-18/6/2005. Περιέχει video-dvd. Λάρισα: Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη». Περιεχόμενα. Θεωρητικές προσεγγίσεις: (α) Καπλάνογλου, Μ., «Λαϊκοί παραμυθάδες της περιοχής του Αιγαίου», 19-25. (β) Λαμπρέλη, Ευαγγελία, «Σύγχρονη αφήγηση: απολίθωμα μιας μνήμης που χάνεται ή ζωντανός οργανισμός;», 27-30.
Τσιλιμένη, Τ. (επιμ.) 2008. Προφορικός και Γραπτός Λόγος. Τόποι και σημεία συνάντησης. Πρακτικά 3ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου. Καλλιπεύκη, 22-23/6/2007. Βόλος: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περιεχόμενα. Θεωρητικές προσεγγίσεις: (α) Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ., «Το παραμύθι και η επικαιρότητα», 23-44. (β) Δαμιανού, Δέσποινα, «Προφορική παράδοση και γραπτός λόγος στο παραμύθι: ένας πάντα ενδιαφέρων διάλογος», 45-58. (γ) Λαμπρέλλη, Λίλλη, «Ο Συμβολισμός στα μαγικά παραμύθια», 59-63.
Τσιλιμένη, Τ. (επιμ.) 2010. Μορφές αφήγησης. Πρακτικά 4ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου. Καλλιπεύκη, 3-4/7/2009. Βόλος: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περιεχόμενα. Θεωρητικές προσεγγίσεις: (α) Χατζητάκη-Καψωμένου, Χρ. «Η πολλαπλότητα των παραμυθιακών διηγήσεων: το πρόβλημα της δημιουργίας στην προφορική λαϊκή λογοτεχνία», 23-44. (β) Τριάντου, Ιφιγένεια, «Ο τρίτος, ο μικρότερος στο λαϊκό παραμύθι», 39-51. (γ) Nanson, Antony «H φαντασία της αφήγησης ιστοριών ως καταλύτης της ανοχής και της αλλαγής», 53-76.

Τσιλιμένη, Τ. (επιμ.) 2013. Μες στον ανασασμό των φύλλων. Πρακτικά του 5ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου. Καλλιπεύκη, 29-30/6/2012. Βόλος: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περιεχόμενα. Θεωρητικές προσεγγίσεις: (α) Κακάμπουρα, Ρέα «‘Τα παλιά τα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά καλύτερα’. Ρεαλισμός και εξιδανίκευση του παρελθόντος σε αφηγήσεις ζωής», 27-40. (β) Σμυρναίος, Αντώνης, «Σύγκρουση, συγχώνευση και αναλογία: προσεγγίζοντας στην τάξη τις αφηγηματικές ποικιλίες των Παρκερικών (1850)», 41-61. (γ) Αγγελίδης, Παναγιώτης, «Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών ιστοριών για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», 63-80.

Τσιλιμένη, Τ. & Γραίκος, Ν. (επιμ.) 2015. Μες στον ανασασμό των φύλλων. Πρακτικά του 6ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου. Καλλιπεύκη, 20-21/6/2014. Βόλος: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου). Περιεχόμενα. Θεωρητικές προσεγγίσεις: (α) Ζήσης Παπαδημητρίου, «Mύθος και κοινωνική πραγματικότητα», 25-31. (β) Σμαράγδα Μανταδάκη- Παπαδοπούλου, «Η "στερεότυπη" γλώσσα στα παραμύθια και o ρόλος της στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας: Το παράδειγμα των Κυκλαδίτικων παραμυθιών», 33-48. (γ) Παναγιώτης Αγγελίδης, «Συνεργατική τέχνη, αφήγηση και συμπεριληπτική εκπαίδευση», 49-62. 

Τσιλιμένη, Τ. & Γραίκος, Ν. (επιμ.) 2015. Μες στον ανασασμό των φύλλων. Πρακτικά του 7ου Φεστιβάλ Αφήγησης Ολύμπου. Καλλιπεύκη, 20-21/6/2014. Βόλος: Εργα-στήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου). Περιεχόμενα. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητικές Προσεγγίσεις «Αφήγηση και τέχνες». (α) Ξενοφών Σαχίνης, «Τρεις γραμμές, μια εικόνα». 19-24. (β) Ιάκωβος Ποταμιάνος, «Πώς η Αρχιτεκτονική αφηγείται», 25-34. (γ) Ηρακλής Παπαϊωάνου, «Η λανθάνουσα σχέση της φωτογραφίας με την αφήγηση», 35-41. Μαρία Τσουβαλά, «Ιστορίες για την ποιητική της κίνησης του σώματος», 43-66. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ιστορίες και παραμύθια. (α) «Ο αστραπόβολος», Δημήτρης Μάλλης και Καλλιρρόη Μουλά (ομάδα «Παραμυθανθός»), 69-82. (β) «Το χρυσοφεγγαράκι», Μάρω Αισώπου, 85-92. (γ) «Η κόρη που μεταμορφώθηκε σε λίμνη (Κιργιστάν)», Μαρία Μαχαίρα, 95-100. Βιογραφικά σημειώματα, 103-110. Φωτογραφικό υλικό, 113-119. Αφίσα και πρόγραμμα, 120-124.