Μέλος του ΠΟΦΑ μπορεί να γίνει κάθε ενήλικας ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αποδοχή του Καταστατικού του Ομίλου
2. Αποστολή της ενυπόγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Φ.Α. με την ένδειξη «αίτηση νέου μέλους ΠΟΦΑ» στη Δ/νση: 
Τασούλα Τσιλιμένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Αργοναυτών και Φιλελλήνων 20 (3ος όροφος,  Γραφ. 17)
38221, Βόλος
3. Πληρωμή της ετήσιας συνδρομής αφού εγκριθεί η αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο