Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Αφήγησης (Π.Ο.Φ.Α.) επενδύοντας στη σημασία και στον ουσιαστικό ρόλο της αφήγησης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου προχωρούν στην υλοποίηση δράσης με τίτλο: Ιστορίες μιας ανάσας και στοχασμοί για την προφορική αφήγηση.

Η δράση έχει δυο άξονες:

  • την αφήγηση ιστοριών από αγαπημένους/ες αφηγητές/τριες της χώρας μας
  • στοχασμούς και απόψεις αφηγητών για την τέχνη της αφήγησης, αλλά και παρεμβάσεις ειδικών από διαφορετικά πεδία της επιστήμης και της τέχνης.

Συγκεκριμένα οι δράσεις θα είναι προβολή σύντομης διάρκειας βίντεο, στα οποία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση καθένας και καθεμία. Τα βίντεο θα προβάλλονται από ειδικό το link του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται, σε κάποιον βαθμό, να καλύψει το κενό που αφήνει η ματαίωση του Φεστιβάλ Αφήγησης που θα λάμβανε χώρα τον Ιούνιο του 2020, στη λίμνη Πλαστήρα και στο πλαίσιο συνεργασίας και ίδρυσης της Ακαδημίας Αφήγησης με τον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. 

Το ΔΣ του ΠΟΦΑ